У сучасному суспільстві молодь становить окрему частину ринку праці. Вік сприяє високій мобільності, відкритості, сміливості у пошуку роботи, але  їм не вистачає відповідного досвіду, щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці. Безробіття молоді є однією з найгостріших соціально-економічних проблем на ринку праці. З цією метою в Кременчуцькому інституті ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля» 26 листопада 2021 року був проведений профінформаційний семінар на тему: «Молодь на ринку праці та техніка пошуку роботи».   

         Мета даного заходу — ознайомлення молодих людей зі станом сучасного ринку праці, з варіантами працевлаштування  та шляхами реалізації професійної кар’єри .

         Провідний фахівець з питань зайнятості відділу активної підтримки безробітних міськрайонного центру зайнятості Марина Ларченко розповіла про професії, що користуються попитом  у регіоні та визначення вимог роботодавців до претендентів на вакантні посади. Вона наголосила, що людині, яка шукає роботу необхідно пам’ятати про конкуренцію між претендентами на вільні посади, і перемогу отримує той, хто найбільш підготовлений до неї. Адже,  освоєння основних прийомів техніки пошуку роботи і застосування їх в процесі   працевлаштування значно підвищує його конкурентоспроможність.

         На заході  присутні мали можливість оцінити свої позитивні професійні риси,  виявити причини труднощів, які стоять на шляху до працевлаштування.

 «Людині, що шукає роботу, необхідно постійно пам’ятати про те, що конкуренція між претендентами на вільні робочі місця постійно загострюється, а перемогу в цій боротьбі отримують якраз ті, хто найбільш підготовлений до неї» – наголосила фахівець. Адже,  освоєння основних прийомів техніки пошуку роботи і застосування їх в процесі   працевлаштування значно підвищує його конкурентоспроможність.

Учасників семінару ознайомили з основними вимогами правильного написання резюме, його видами та структурою. Аналіз типових помилок при його написанні, складання власного резюме або відео-резюме, яке стане чудовим способом показати себе роботодавцю і глибше розкрити себе, свій досвід, навички, інтереси та вміння. Адже на відміну від стандартного резюме, такий інноваційний підхід дозволяє доповнити звичайне резюме своїми емоціями, характером та показати самого претендента, а не тільки його освіту та досвід.

На заході  присутні мали можливість оцінити свої позитивні професійні риси, охарактеризувати ті труднощі, які вони бачать на шляху свого працевлаштування та способи їх подолання,  виявити причини труднощів, які стоять на шляху до працевлаштування .