Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» має оновлену Ліцензію (відомості) щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти, зареєстровану в реєстрі Єдиної державної електронної бази з питань освіти згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.07.2017 №144-л.