Кафедра економічного проектування та маркетингу здійснює підготовку фахівців за напрямами «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Соціальна робота» у відповідності із ліцензією та сертифікатами про акредитацію.

 Гноєвий Валентин Григорович

Очолює кафедру Валентин Григорович Гноєвий

Кандидат економічних наук, Доцент кафедри економічного проектування та маркетингу

Ідентифікатор ORCID: 0000-0003-1669-9680

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=8Fi0ZFQAAAAJ

Сфера наукових інтересів: Управління маркетинговою діяльністю, рекламний менеджмент, фінансові аспекти макроекономічного розвитку, психологічні аспекти соціальної роботи

Освіта:

Інформація про вчене звання:

2007 р. Присвоєння вченого звання доцента кафедри обліку і аудиту 12ДЦ № 016365 від 22 лютого 2007 р.

Інформація про науковий ступень:

2003 р. Отримання диплому кандидата наук зі спеціальності фінанси, грошовий обіг і кредит ДК № 021380 від 10.12.2003 р.

2002 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю фінанси, грошовий обіг і кредит, Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук, Київ, Україна

Вища освіта:

1988-1993 Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – електронні прилади та пристрої, інженер електронної техніки, Харків, Україна

2000-2002 Кременчуцький державний політехнічний університет, спеціальність – менеджмент організацій, менеджер-економіст, Кременчук, Україна

Загальний науково-педагогічний стаж: з 1993 року

Татарінов Вадим Вадимович

Татарінов Вадим Вадимович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічного проектування та маркетингу

Ідентифікатор ORCID:0000-0001-7373-1267

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=M6UXnjsAAAAJ&hl=ru

Сфера наукових інтересів: Кластерний розвиток національного господарства, сучасні тенденції нейромаркетингу, розвиток малого та середнього бізнесу.

Освіта:

Інформація про науковий ступень: 2012 р. Отримання диплому кандидата наук зі спеціальності економіка та управління підприємствами ДК № 07797 від 26.09.2012р.

2012 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами діяльності), Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Дніпропетровськ, Україна, 2012р.

1990-1995р. Вища освіта: В’ятский державний технічний університет – Електричні станції, інженер-електрик, Кіров, Росія,

Дніпропетровська академія управляння, бізнесу та права – фінанси, економіст-фінансист, Дніпропетровськ, Україна

Загальний науково-педагогічний стаж: з 2002 року

Корень Олександр Миколайович

Корень Олександр Миколайович

Кандидат технічних наук, Доцент кафедри економічного проектування та маркетингу

Ідентифікатор ORCID:0000-0002-7106-7400

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=M209C-gAAAAJ

Профіль «Наука України»: ID: ID: 0045093 Посилання: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0045093

Сфера наукових інтересів: Застосування сучасних інформаційних технологій для покращення менеджменту на підприємстві

Освіта:

Інформація про науковий ступень:

2012 р. Диплом кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.03. математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем ДК 006685 від 17.05.2012р.

2011 р. Захист кандидатської дисертації на тему: «Програмні засоби реалізації освітніх платформ на базі «Semantic Web» за спеціальністю 01.05.03. математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем, К 26.062.11., НАУ, м.Київ

Роки навчання:

Магістр, менеджмент, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», 2020р.

Магістр, Інформаційні управляючі системи та технології, НУ «Києво-Могилянська Академія», 2008р.

Загальний науково-педагогічний стаж: з 2009 року

Квятковська Любов Абрамівна

Кандидат економічних наук, Доцент кафедри економічного проектування та маркетингу

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-9469-5143

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.ru/citations?user=zh3jt6UAAAAJ&hl=ru

Профіль «Наука України»: ID: 0041589 Посилання:  http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0041589

Сфера наукових інтересів: Проблеми сталого розвитку  економічних систем різного рівня в умовах економічної нестабільності

Освіта:

Інформація про вчене звання:

2012 р.- присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки 12ДЦ №032179 від26.09.2012 р.

Інформація про науковий ступень:

2011 р. Отримання диплому кандидата наук зі спеціальності Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ДК № 067968 від 31.05.2011 р.

2011 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Харків, Україна1975-1981 р.Вища освіта: Кременчуцький політехнічний інститут, Харківський інженерно-економічний інститут, спеціальність — Економіка та організація машинобудівної промисловості, інженер-економіст, Харків, Україна

Загальний науково-педагогічний стаж: з 1999 року

Валентієва Олена Вікторівна

Кандидат економічних наук, Доцент кафедри економічного проектування та маркетингу

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-3294-2209

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lmFYI38AAAAJ

Профіль «Наука України»: ID: 0016864 Посилання:   http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0016864

Сфера наукових інтересів: Теоретико-методологічні засади розвитку регіональної економіки в умовах глобалізації економіки

Освіта:

Інформація про вчене звання:

2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки ДЦ №010882 від 21.04.2005р.

Інформація про науковий ступень: 2001 р. Отримано диплом кандидата економічних наук зі спеціальності  «Економіка промисловості» ДК №010882 від 13.06.2001р.

2001 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.07.01 – «Економіка промисловості», Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Київ, Україна

Вища освіта: Харківський Державний політехнічний університет Кременчуцький філіал, спеціальність – Менеджмент у виробничій сфері, економіст менеджер, Кременчук, Україна

Загальний науково-педагогічний стаж: з 2000 року

Про кафедру:

Професорсько-викладацький склад кафедри представлений викладачами зі значним теоретичним та практичним досвідом, які володіють методологією і теорією економічних відносин, а, також, методикою практичного застосування матеріалу, що викладається відповідно до навчального плану за кожним з представлених напрямів.

Майбутні фахівці з напряму «Економіка підприємства» вивчають дисципліни економічного та менеджерського профілю, що дозволяє їм працювати в будь-якій компанії незалежно від сфери її діяльності (планово-економічний, виробничий, технічний, проектний відділи; служба маркетингу, головного енергетика, головного механіка та інші структурні підрозділи).

Випускники за напрямом «Маркетинг» здатні вирішувати весь комплекс маркетингових завдань, які стоять перед підприємствами та організаціями, і можуть займати посади спеціаліста з маркетингових досліджень, спеціаліста з логістики і товарно-цінової політики, спеціаліста з аналізу та планування маркетингової діяльності, спеціаліста з реклами та PR, бренд-менеджера тощо.

Здобувачі, які обрали напрям «Соціальна робота», отримують комплекс знань, який дозволяє їм виконувати роботу соціального психолога та менеджера, що налагоджує роботу з людьми; соціального педагога і консультанта з соціальних питань; конфліктолога, який вміє вести переговори, здійснювати консультаційну діяльність, сприяти урегулюванню конфліктних ситуацій; експерта з соціальних проблем окремих людей і різних груп, здатного захищати їх права та інтереси; фахівця з планування і впровадження соціальних послуг у державних та недержавних організаціях.

В процесі підготовки майбутніх фахівців значна увага приділяється формуванню навичок самостійної роботи з інформаційними джерелами. З кожним роком обсяг інформації в мережі інтернет підвищується у рази, тому перед кожним з нас виникає проблема більш ретельного вибору інформації з точки зору її відповідності поставленим цілям та ефективного застосування у подальшій роботі. Набуття відповідних навичок потребує від здобувачів більш глибокого осмислення поставлених завдань, сприяє формуванню власної точки зору щодо вирішення проблеми, дозволяє опанувати елементи критичного підходу до оцінки вхідних інформаційних потоків.

Кінцевою метою, яку ставить професорсько-викладацький склад кафедри економічного проектування та соціальної роботи, є не тільки підготовка кваліфікованих фахівців відповідних напрямів, які здатні вирішувати економічні та соціальні задачі, що стоять перед державними організаціями, підприємницькими структурами та соціальними установами. Колектив кафедри створює всі необхідні умови для розкриття та визнання природних талантів наших здобувачів. В атмосфері взаємної поваги, творчої свободи та неупередженості ми сприяємо їх перетворенню на неординарних та яскравих особистостей, які завжди знайдуть свій шлях у житті та займуть  достойне місце у суспільстві майбутнього.