З питань щодо оплати за навчання звертайтеся:

Поштова адреса: Україна, 39623, м. Кременчук, проспект Свободи, 79

Телефон:  75-80-02

До уваги студентів!

Відповідно до п. 3.5. Договору про надання освітніх послуг за навчання здійснюється оплата (щомісячно, посеместрово, щорічно) в касу або на поточний рахунок Інституту: 

—  якщо плата щомісячна — до 15 (п’ятнадцятого) числа поточного місяця за наступний календарний місяць;

—       якщо плата щосеместрова — до початку семестру: з 01 по 15 серпня та з 01 по 15 січня за наступний семестр;

—       якщо плата щорічна — з 01 по 15 серпня за наступний навчальний рік.

Відповідно до п. 3.4. Договору про надання освітніх послуг розмір вартості освітньої послуги за певний рік навчання (з урахуванням індексу інфляції) визначається в окремих додаткових угодах до договору. 

Відповідно до п. 4.2 Договору про надання освітніх послуг за несвоєчасне внесення плати за надання освітніх та додаткових послуг Платник сплачує Інституту пеню за кожен прострочений календарний день. При погашені заборгованості у першу чергу погашається пеня, а потім основний борг. 

 При невиконанні умов Договору про надання освітніх послуг Інститут має право відрахувати Студента. 

НОВІ РЕКВІЗИТИ

 ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ,

  з 20.02.2021 р.

КІ ВНЗ «Університет ім. Альфреда Нобеля»

п/р UA373052990000026000031204050

,

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Код  ЄДРПОУ 25171464

ІПН 202016704022

№ свід. 200127586

39623, м. Кременчук,

Проспект Свободи,79