^Вверх
Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Економічна кібернетика

Спеціальність "Економічна кібернетика" відрізняється від інших економічних спеціальностей глибокою математичною підготовкою студентів, яка спрямована на вивчення саме тих математичних методів, засобів та моделей, які широко використовуються в економіці. Вивчення економіко-математичного блоку забезпечується дисциплінами:

 - Вища та дискретна математика

 - Теорія ймовірності і математична статистика

 - Економіко-математичне моделювання

 - Економічна кібернетика

 - Моделювання економіки

 - Актуарні розрахунки

 - Системний аналіз

 - Дискретна математика

 - Системи підтримки прийняття рішень

 - Інтелектуальний аналіз даних

 - Прогнозування соціально-економічних процесів та інші.

Однак, не потрібно думати, що економіко-математичне моделювання - це суцільна математика. Насправді, більшість із дисциплін цього блоку вивчається за допомогою найбільш відомого на сьогодні програмного забезпечення (Excel, Deductor, Eviews, MathCad), що беруть на себе багато рутинних математичних операцій.

Економічна кібернетика - це цікава, престижна спеціальність, яка дає студентам, що обрали цей напрямок навчання, можливість влаштувати успішне та щасливе майбутнє.

Email Marketing


Facebook