^Вверх
Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Переклад

  «Переклад» - одна із основних спеціальностей у галузі знань професійного напряму підготовки «Філологія». В її межах вивчаються теоретичні та практичні аспекти міжкультурної та міжмовної комунікації. Стрімкі темпи розвитку економіки в Україні та в нашому регіоні, зокрема, потребують висококваліфікованих фахівців для сфери бізнесу, які повинні володіти іноземною мовою для забезпечення ефективної ділової діяльності. 

Спеціальність «Переклад» формує системні знання з двох іноземних мов, які є життєво необхідними, щоб знайти гідне місце на ринку праці.

Фахівець, який професійно володіє двома іноземними мовами та основами економічних знань, успішно забезпечує міжмовну і міжкультурну посередницьку діяльність між представниками країн-партнерів і може самостійно виконувати професійні обов’язки фахівця із зв’язків з громадськістю та обов’язки письмового й усного перекладача в економічних структурах.

 Спеціаліст, який професійно володіє двома іноземними мовами та основами економічних знань, може здійснювати безпосередній зв’язок з представниками інших країн, що забезпечує оперативність та надійність інформаційної взаємодії між партнерами.

 Фахівець такого рівня може:

- виконувати роль посередника в міжмовній та міжкультурній комунікації ділових партнерів;

- здійснювати письмовий та усний переклад;

- перекладати науково-технічну літературу;

- забезпечувати організацію і підтримку інформаційних служб, діяльність яких має міжнародний характер;

- викладати іноземні мови у середніх і вищих навчальних закладах;

- навчати дорослих, надавати інші освітянські послуги тощо.

Перекладач-референт з двох іноземних мов працює на посадах:

- завідувач відділу перекладу;

- менеджер підрозділу з реклами та зв'язків з громадськістю;

- викладач (асистент) вищого навчального закладу;

- гід-перекладач;

- редактор перекладів, перекладач-консультант;

- інокореспондент, перекладач на міжнародних конференціях, тощо.

Email Marketing


Facebook #