^Вверх

Абітурієнт 2019

Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Асоціація випускників

Інститут пишається своїми випускниками, які роблять значний внесок в розвиток м. Кременчук та України, і своїми успіхами та досягненнями в професійній діяльності підвищують престиж Alma mater. 

За двадцять років діяльності Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля підготував понад 10 тисяч висококваліфікованих фахівців – бакалаврів, спеціалістів. Для організації та підтримки зворотнього зв'язку випускників інституту і нинішніх студентів, в інституті 17 листопада 2011 відбулася установча конференція Асоціації випускників інституту. 

 На ній були присутні представники професорсько-викладацького складу, працівники університету, які безпосередньо очолюють, ведуть роботу з випускниками на кафедрах, або є випускниками нашого інституту. Було запрошено випускників минулих років, які протягом тривалого часу активно підтримують зв'язок з університетом. 

  Активна діяльність Асоціації випускників інституту цілком залежіть від підтримки та участі професорсько-викладацького складу, працівників інституту та випускників минулих років. 

             Основна мета діяльності Асоціації випускників

 – зміцнення корпоративної культури через розвиток співпраці між Інститутом і випускниками, а також активізація участі випускників у соціально значущих для Університету проектах, традиційних заходах. 

Асоціація є добровільною організацією, яка об'єднує випускників, студентів, співробітників, інших зацікавлених фахівців для здійснення цілей і завдань, передбачених «Положенням про асоціацію випускників». 

Метою діяльності Асоціації є захист законних соціальних та інших загальних інтересів її членів, а саме:

- згуртованість навколо інституту (кафедр) однодумців для надання наукової, консультативної підтримки, а також задоволення професійних інтересів випускників та підвищення їх кваліфікації;

- сприяння працевлаштуванню та підвищенню кваліфікації випускників інституту;

- підтримка іміджу та презентація діяльності інституту (кафедр), використовуючи досягнення випускників для розвитку навчально-виховного процесу та матеріально-технічної бази інституту;

- проведення науково-практичних конференцій, культурних заходів, зустрічей випускників, надання допомоги ветеранам інституту(кафедр);

- зміцнення партнерських стосунків між членами Асоціації, як у межах Україні, так і за кордоном;

- сприяння професійній орієнтації і підбору талановитої творчої молоді для вступу в Інститут;

- сприяння у створенні умов для гармонійного розвитку особистості студентів і студентського самоврядування;

- розширення зв'язків і стосунків Асоціації з іншими навчальними закладами;

- сприяння поліпшенню змісту освіти, якості і ефективності підготовки фахівців;

- підтримка наступності у розвитку інституту (кафедри).

Завданнями Асоціації є:

Створення та розширення зв’язків між випускниками та інститутом (кафедрами). Завдання Асоціації:

-створення і розширення стійких зв'язків між випускниками і інститутом;

-сприяння в працевлаштуванні випускників інституту;

-надання допомоги в підборі і професійної підготовки необхідного персоналу на потребу випускників;

-сприяння стійкому зворотньому зв'язку випускників з кафедрою з метою оперативного реагування на сучасні вимоги підприємств до фахівців;

-створення банку даних і моніторинг професійних досягнень випускників кафедри.

Планові заходи Асоціації:

-щорічний з'їзд випускників 17 листопада- День студента;

-повідомлення про нові кар'єрні можливості, про нові кадрові потреби;

-зустрічі « без краваток» ( поговорити про все, що хвилює випускників);

-створення електронної бази « Випускники кафедри»;

Запрошуємо всіх випускників до «Асоціації випускників філії «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»! 

Ваша підтримка, участь у роботі Асоціації - демонстрація Ваших благородних намірів і дружніх почуттів до інституту, що є гарантом збереження і продовження інститутських традицій і зв'язку поколінь. 

Просимо Вас, шановні випускники, підтримати нашу ініціативу і зв'язатися з центром кар’єри та виробничої практики з питань вступу до Асоціації випускників та у подальшому участі в ії роботі.

 

 

 

Email Marketing


Facebook