^Вверх
Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Маркетинг

У сучасному світі не можна навіть уявити ефективне функціонування жодного підприємства, компанії, організації, фірми без маркетолога, адже саме він – ключова фігура успішного бізнесу. Вдало налагоджене виробництво, новітня техніка, технології та останні досягнення ноу-хау – все це не дасть потрібного ефекту без основної складової бізнесового механізму – вдало розробленої маркетингової програми, бо саме маркетинг задає рух усьому світу. Маркетинг є основною сферою сучасного бізнесу. Маркетинг – поняття багатогранне, яке включає сукупність важливих елементів сучасного бізнесу, але одночасно і просте. А спеціальність "маркетолог" завжди є такою, що забезпечує кар'єрне зростання, є модною, престижною і високооплачуваною.


 Маркетолог потрібен на кожному підприємстві, але кваліфікованих фахівців в цій сфері не вистачає. Це пояснює великий попит на випускників спеціальності "Маркетинг". Тому, обравши навчання за спеціальністю "Маркетинг", Ви отримуєте гарантію успішного працевлаштування та професійного росту. Саме маркетингова освіта найповніше відповідає вимогам кар'єрного зростання: чим вища управлінська посада, тим більшого значення набувають маркетингові знання.

Нині будь-яка галузь, підприємство, організація потребують фахівців, які допоможуть максимізувати прибутки, вдосконалити асортиментний ряд продукції підприємства, налагодити зв'язки з посередниками та споживачами, вийти на нові ринки. Маркетолог є тим незамінним фахівцем, який може дати відповідь на головне питання: чого бажає споживач. І недарма говорять, що маркетолог – фахівець ХХІ століття.

На підприємствах функіонують спеціальні відділи маркетингу (управління). В них працюють маркетологи за такими напрямками: бренд-менеджери; спеціалісти з маркетингових досліджень; спеціалісти з логістики і товарно-цінової політики; спеціалісти з аналізу та планування маркетингової діяльності; спеціалісти з реклами та PR тощо. Фахівці з маркетингу здійснюють організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, у торгівельних організаціях, службах постачання і збуту, консалтингових та рекламних фірмах, вони планують маркетингову діяльність підприємства на внутрішньому та міжнародному ринках. Фахівці-маркетологи можуть надавати консультаційні послуги щодо організації маркетингових досліджень, розроблення бізнес-планів, інноваційних проектів. По завершенню навчання випускники-маркетологи успішно вирішують комплекс завдань ринкових досліджень і прогнозів продажу, забезпечують надійну основу для успішних ділових операцій підприємств і фірм маркетингової орієнтації. Засвоєний повний курс навчання дозволяє випускникам успішно працювати керівниками та маркетинг-директорами об'єктів ринкової економіки. Нині бурхливо розвивається сектор спеціалізованих фірм - рекламних агентств (ринок рекламних послуг в Україні постійно зростає), організаторів PR-кампаній, консалтингових фірм тощо.

Email Marketing


Facebook #