^Вверх
Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Наукові розробки, відкриті до співробітництва

Комплексна науково-дослідна тема інституту

У Кременчуцькому інституті Університету імені Альфреда Нобеля закінчено виконання комплексної науково-дослідної теми «Теоретико-методологічні засади розвитку регіональної економіки в умовах соціального партнерства» (Державний реєстраційний номер 0113U005759). Термін виконання: вересень 2013р. – вересень 2018 р.

 Керівник науково-дослідної теми Сокуренко Петро Іванович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії директор  Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, академік Академії економічних наук України.

 В рамках виконання науково-дослідних робот було проведено Міжнародні  та Всеукраїнські науково-практичні  конференції, була здійснена публікація монографій та статей у фахових виданнях.

Email Marketing


Facebook