^Вверх
Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Наукові видання

З метою забезпечення нормативних вимог до діяльності ВНЗ 4 рівня акредитації, формування культури наукових досліджень та презентації їх результатів, налагодження національних і міжнародних контактів, підвищення іміджу інституту, науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти мають можливість публікувати наукові розробки у видавництві Університету імені Альфреда Нобеля.

Базовий Університет видає широкий спектр навчальної та наукової літератури (підручники, навчальні посібники, монографії, спеціалізовані видання з економіки, філології, філософії, права, педагогіки та психології).

Всі науково-дослідні видання підготовлені з використанням сучасних методологічних і наукових розробок, досягнень в області інформатизації навчального процесу та з урахуванням вимог Європейської освіти.

Наукова та навчальна література, що випускається Університетом, відрізняється високим рівнем літературного та наукового редагування, професійної версткою, оригінальним дизайном, що формує і представляє імідж сучасної університетської освіти.

Університет імені Альфреда Нобеля випускає спеціалізовані наукові журнали з економіки («Академічний огляд», «Європейський вектор економічного розвитку», «Економічний нобелівський вісник»), які затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України та зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Ulrich`sPeriodicalsDirectory, GoogleScholar, індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.

                           

Університет також випускає науковий журнал «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля» - фахові серії «Педагогіка і психологія», «Філологічні науки» (затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Ulrich`sPeriodicalsDirectory, GoogleScholar, індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського) та серію «Юридичні науки» (зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Ulrich`sPeriodicalsDirectory, GoogleScholar, індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського), що виходить 2 рази на рік. 

Email Marketing


Facebook