Соціальна робота

Соціальний працівник – це соціолог, соціальний психолог та менеджер, що налагоджує роботу з людьми; соціальний педагог і консультант з соціальних питань; посередник між державою, бізнесом і суспільством; конфліктолог, який вміє вести переговори, здійснювати консультаційну діяльність, сприяти урегулюванню конфліктних ситуацій; експерт з соціальних проблем окремих людей і різних груп, здатний захищати їх права та інтереси; фахівець із планування і впровадження соціальних послуг у державних та недержавних організаціях.

Спеціалізація: менеджмент в соціальній роботі.

Переваги навчання за напрямом підготовки «Соціальна робота»:

- високий рівень професійних знань;

- проходження практики та можливе працевлаштування на провідних підприємствах міста і регіону;

- планування і впровадження соціальних послуг у державних та недержавних організаціях;

- професійна компетентність та фахова етика;

- уміння застосовувати новітні інформаційно-комунікативні технології. 

Місце роботи:

• у державній сфері: соціальних організаціях і службах (службах соціальної підтримки населення, службах зайнятості, державних пенсійних фондах, реабілітаційних, кризових і консультативних центрах);

• у державних структурах, що здійснюють, поряд з основною діяльністю, соціальну роботу з окремими групами населення (у закладах і установах охорони порядку, пенітенціарних закладах, армії, в системі охорони здоров'я, освіти та ін.);

• у недержавній сфері (суспільних і благодійних фондах, соціальних і кадрових відділах);

• в організаціях, що займаються наданням соціальних послуг, добродійністю;

• на підприємствах – у службах управління персоналом і організації соціального пакета;

• у закладах та установах громадсько-політичних організацій і партій, у центрах вивчення громадської думки тощо.