^Вверх
Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Впроваджені процеси

Одним із ключових принципів побудови системи менеджменту якості відповідно до вимог ISO 9001 є процесний підхід: діяльність організації складається з ряду взаємозалежних процесів. При цьому вихідні дані одного процесу є вхідними даними для наступного. Тому процесний підхід полягає в систематичній діяльності по визначенню процесів, їхньої послідовності й взаємодії, управлінню процесами й зв'язками між ними.

      В Кременчуцькому інституті ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" наказом № 005- Я від «25» листопада 2011 року затверджені наступні 22 процеси системи управління:

 -       Аналіз системи управління якістю з боку вищого керівництва та планування

 -       Управління внутрішніми аудитами

 -       Управління невідповідною продукцією (послугою)

 -       Управління коригувальними та запобіжними діями

 -       Ліцензування та акредитації

 -       Підготовка абітурієнтів до вступу у ВНЗ 

 -       Прийом абітурієнтів у ВНЗ

 -       Організація навчального процесу

 -       Реалізація основних освітніх програм за напрямами (спеціальностями)

 -       Інноваційна діяльність

 -       Виховний процес

 -       Управління науково-дослідною діяльністю

 -       Підготовка кадрів вищої кваліфікації

 -       Післядипломна освіта

 -       Соціологічні дослідження та взаємозв’язок із споживачами

 -       Управління персоналом

 -       Бібліотечно-інформаційне забезпечення

 -       Управління інформаційним середовищем

 -       Управління інфраструктурою

 -       Управління закупівлями

 -       Інформаційно-рекламна діяльність

 -       Соціальна зорієнтованість

Email Marketing


Facebook #