Вітаємо на сторінці Студентського деканату!

Студентський деканат це команда фахівців, діяльність яких пов’язана з оперативним вирішенням основних питань організації навчальної діяльності в інституті. Головною метою є налагодження ефективної взаємодії між нашими студентами, кафедрами та структурними підрозділами Інституту. Ми забезпечуємо інформаційну підтримку та вирішення логістичних питань на рівні «Студент – Кафедра», «Студент – Інститут».

Студентський деканат у своїй діяльності підпорядковується Заступнику директора із забезпечення якості вищої освіти і директору Інституту.

«Студент – Студентський деканат – Кафедри»

Співробітники деканату координують взаємодію і забезпечують ефективність проведення навчального процесу ЗВО у повній відповідності прийнятим в Україні стандартам, а також загальноєвропейським стандартам та вимогам Болонської декларації.

ІВКО Андрій Володимирович

 Декан студентського деканату

 (0536) 75-80-01, (0536) 75-80-03 вн. 230

ТІТОВА Марина Романівна

Адміністратор з обслуговування інформаційних систем

 (0536) 75-80-01

ПОГРЕБНЯК Маргарита Іванівна

Адміністратор освітнього процесу

(05366) 75-80-01, 75-80-03, вн. 230

Студенти денної та заочної форм навчання отримують компетентну підтримку від співробітників деканату – фахівців кожної зі спеціальностей. Фахівці деканату відповідають за роботу зі студентами:  

БОРТ Лілія Олександрівна

                       

   спеціальності:

«Економіка», «Маркетинг»,

«Соціальна робота»

(05366) 75-80-01, 75-80-03, вн. 230

ПОГРЕБНЯК Маргарита Іванівна

                   

спеціальності:

«Міжнародні економічні відносини», 

«Фінанси, банківська справа та страхування»,

«Облік і оподаткування»,

«Філологія»

 (05366) 75-80-01, 75-80-03, вн. 230

З усіх питань Ви можете звертатись до фахівців за телефоном або безпосередньо (корпус 2, оф.2208).

Основні функції Студентського деканату:

— адміністративна підтримка студентів денної та заочної форми навчання;

— ведення особових справ здобувачів;

— організація перебігу освітнього процесу;

— підготовка розкладів занять та розкладу сесій;

— аналітична діяльність щодо академічної успішності здобувачів;

— підготовка документів до підсумкової атестації здобувачів;

— адміністрування єдиної державної електронної бази з питань освіти;

— підготовка дипломів та додатків до дипломів.

 Години прийому студентів:

 понеділок — п’ятниця 8:30 — 17:00

обідня перерва 12:00 — 12:30

Контакти: (05366) 77-59-63, 75-80-01, 75-80-02, 75-80-03 (вн. 230)

Адреса: проспект Свободи (60 років Жовтня), 79, корпус 2, оф. 2208

м. Кременчук