Бібліотека- скарбниця духовних надбань

Основними завданнями діяльності бібліотеки є:

формування бібліотечного фонду відповідно до профілю вищого навчального закладу;

надання бібліотечних послуг, задоволення інформаційних потреб читачів;

виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та бібліотекою,

сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, відкритої до інтелектуального, духовного творчого розвитку.

     На сьогоднішній день фонд бібліотеки інституту нараховує майже 14 тисяч примірників з різних галузей знань: економічної теорії та фінансів, маркетингу та обліку й аудиту, банківської діяльності та соціальної роботи. Багато підручників та посібників гуманітарного спрямування, вузькоспеціалізованих словників з англійської та німецької мов.

  Бібліотека-це не лише пункт видачі навчальної літератури. Це храм книги, де вислухають, порадять, допоможуть і словом, і ділом.

 1. У квітні-травні 2012 року пройшли атестацію 37 співробітників інституту, з них 5 осіб – у
 2. о.
 3. Складено і затверджено штатний розпис на 2012-2013 н.р. з урахуванням встановлених доплат відповідно до чинного законодавства. Щомісяця за потреби відповідно до наказів вносяться зміни до штатного розпису та штатного заміщення.
 4. Організовано укладення контрактів з науково-педагогічними працівниками КІ ДУ ім. А. Нобеля на 2012-2013 н.р.
 5. У зв’язку із змінами у структурі та штатному розписі інституту, проведено роботу щодо перегляду, оновлення та затвердження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій згідно зі стандартом ISO 9001:2008.
 6. Надано допомогу кафедрам у оформленні акредитаційних справ щодо якісного складу та кадрового забезпечення.
 7. Проведено роботу щодо видачі Свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування співробітникам інституту, у тому числі і тим, що звільнилися у попередні роки.
 8. Ведеться контроль за дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.
 9. Щомісячно заповнюється табель обліку використання робочого часу ВК та контроль за складанням табелю обліку усіма структурними підрозділами.
 10. Щомісячно складається звіт щодо статистичних даних для бухгалтерії інституту.
 11. Складено і надано до Центру зайнятості звіти про прийом на роботу нових співробітників.
 12. Підготовлено та надано звіт про чисельність та якісний склад щодо кандидатів-докторів наук до Головного управління статистики (м. Полтава), загальний звіт про якісний та чисельний склад працівників інституту.
 13. Сформовано графік відпусток співробітників на 2013 р. з попереднім уточненням з працівниками та одержанням згоди від керівників структурних підрозділів і профспілкового комітету.
 14. На постійній основі здійснюється підготовка наказів з кадрової діяльності щодо переведення, прийому працівників, надання відпусток, змін учбового навантаження та надання їх копій до бухгалтерії з дотриманням вимог трудового законодавства щодо своєчасності.
 15. На постійній основі здійснюється обробка заяв щодо переведення, прийому працівників, надання відпусток відповідної тривалості, а також службових записок.
 16. На постійній основі здійснюється оформлення листів непрацездатності співробітників.
 17. На постійній основі здійснюється оформлення трудових книжок слухачів Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

Задачі на 2013 р.:

 1. Якісно і своєчасно здійснювати виконання робіт, передбачених положенням про відділ кадрів, посадовою інструкцією начальника ВК та планом роботи ВК на 2013 р.
 2. Організувати і провести атестацію 9 науково-педагогічних працівників, з них (за рекомендацією атестаційної комісії) 7 – повторно.
 3. Організувати проведення Конкурсу на заміщення вакантних посад для науково-педагогічних працівників, яких було прийнято чи призначено на посади до обрання за конкурсом (Докучаєв О.А., Татарінов В.В., Кришан О.Ф., Корень О.М.).
 4. Організувати засідання атестаційної комісії щодо проведення звітування науково-педагогічних працівників про виконання індивідуальних планів з метою продовження контракту на 2013-2014 н.р.
 5. Систематизувати ведення постійного контролю за дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та за неналежним виконанням посадових обов’язків.
 6. Провести роботу щодо відзначення працівників за сумлінну плідну роботу, вагомі трудові досягнення та з нагоди святкування 15-річчя Інституту (грамоти, подяки тощо).
 7. Завершити роботу щодо розробки та введення у дію посадових інструкцій нових створених посад та положень про структурні підрозділи. Зокрема: положення про сектор з формування контингенту; посадові інструкції – керівника сектору, адміністратора з обслуговування інформаційних систем.

Відділ кадрів і надалі буде приділяти увагу питанням роботи з кадрами та удосконалювати управління кадрами.

Враховуючи вищевикладене, директорат ухвалив:

 1. Звіт начальника відділу кадрів Черниш О.І. прийняти до відома і затвердити.
 2. Атестацію науково-педагогічних працівників провести у травні-червні 2013 р. Начальнику ВК Черниш О.І. скласти графік засідання атестаційної комісії.

Термін виконання: до 01 березня 2013 р.

 • Звітування викладачів провести у червні місяці. Начальнику ВК Черниш О.І. скласти графік засідання атестаційної комісії.

Термін виконання: до 01 квітня 2013 р.

 • Конкурс на заміщення вакантних посад провести у червні місяці. Начальнику ВК Черниш О.І. організувати проведення Конкурсу згідно з чинним законодавством.

Термін виконання: до 01 травня 2013 р.

 • Завершити роботу щодо розробки та введення у дію посадових інструкцій нових створених посад та положень про структурні підрозділи.

Відповідальна: Черниш О.І.

Термін виконання: до 01 березня 2013 р.

 • Підготувати пропозиції щодо відзначення працівників за сумлінну плідну роботу, вагомі трудові досягнення та з нагоди святкування 15-річчя Інституту.