Стандарт ISO 9001 являє собою одну з моделей управління діяльністю організації з метою забезпечення її результативності.

Вимоги стандарту ISO 9001 носять загальний характер і не передбачають забезпечення однаковості структури систем управління якістю або однаковість документації, тому що застосовні до діяльності будь-якої організації незалежно від типу, розміру та продукції, що випускається (послуги, що надається).

Текст ISO 9001 не містить вимог до інших систем менеджменту (екологічний менеджмент, техніка безпеки й охорона праці, фінансовий менеджмент), але дозволяє організації інтегрувати свою систему менеджменту якості з відповідними вимогами загальної системи менеджменту.

Застосування підходів ISO 9001 у системі управління підприємством допомагає вирішити багато внутрішніх і зовнішніх запитань:

— покращити якість продукції та послуг, тим самим підвищити задоволеність своїх замовників;

— стати конкурентоспроможним на внутрішньому та зовнішніх ринках;

— реалізовувати продукцію за світовими цінами;

— налагодити співпрацю з закордонними партнерами (зокрема, щодо отримання інвестицій);

— отримати переваги перед конкурентами при участі у тендерах;

— забезпечити прозорість та легкість управління діяльністю організації;

— запровадити механізм постійного покращення системи управління та підвищити ефективність роботи співробітників на всіх рівнях.

Внутрішні результати, що отримує організація від запровадження системи управління якістю, напряму залежать від зусиль, що вона докладає для покращення своєї діяльності. зовнішні переваги організація отримує, сертифікував свою систему управління якістю у незалежному компетентному органі сертифікації.

Основу стандартів на системи управління якістю формують вісім принципів:

— орієнтація на замовника

— лідерство

— залучення працівників

— процесний підхід

— системний підхід до управління

— постійне поліпшення

— прийняття рішень на підставі фактів

— взаємовигідні стосунки з постачальниками

Сімейство міжнародних стандартів ISO 9000:

— ISO 9000:2005 — Системи управління якістю — Основні положення і словник.

— ISO 9001:2000 та ISO 9001:2008 — Системи управління якістю — Вимоги. (до 15.11.2010 р. «стара» та «нова» версії стандарту діють паралельно. З 15.11.2009 р. проводиться сертифікація лише за «новою» версією стандарту 2008 року).

— ISO 9004:2009 — Управління для підтримання успіху організації — підхід до управління якістю.

В Україні стандарти ДСТУ ISO 9000:2007, ДСТУ ISO 9001-2001 та ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 9004-2001 прийняті як національні, шляхом ідентичного перекладу міжнародних стандартів.