Щоб здобувачам вищої освіти  було комфортно жити та навчатися, Інститут забезпечує іногородніх студентів гуртожитком.