Поркіна Любов Антонівна

Бібліотека- скарбниця духовних надбань

Основними завданнями діяльності бібліотеки є:

  • формування бібліотечного фонду відповідно до профілю вищого навчального закладу;
  • надання бібліотечних послуг, задоволення інформаційних потреб читачів;
  • виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та бібліотекою,
  • сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, відкритої до інтелектуального, духовного творчого розвитку.

На сьогоднішній день фонд бібліотеки інституту нараховує майже 14 тисяч примірників з різних галузей знань: економічної теорії та фінансів, маркетингу та обліку й аудиту, банківської діяльності та соціальної роботи. Багато підручників та посібників гуманітарного спрямування, вузькоспеціалізованих словників з англійської та німецької мов.

 Бібліотека-це не лише пункт видачі навчальної літератури. Це храм книги, де вислухають, порадять, допоможуть і словом, і ділом.

Перелік українських бібліотек